Уведомяваме Ви, че СИНТЕЗИЯ ЕНЕРЖДИ EООД има следното инвестиционно предложение:

„Подземен електропровод 20 кV, свързваш фотоволтаична централа с електропреносната мрежа , в землището на с. Ковачевец, община Попово“