Синтезия ООД извършва широк спектър
от услуги за техническите и правните нужди
на фирмите, работещи в печатната и пластмасовата индустрия.

clear glass measuring cup on white table

Дистрибуция

Складиране
Обработване
Транспортиране

Дистрибуция

three clear beakers placed on tabletop

Разработване на мастила

Разработване на мастила

three clear beakers placed on tabletop

Лабораторни изследвания

Изследвания на полимери
Изследвания на печат
Анализи

Лабораторни изследвания

clear glass measuring cup on white table

Технически услуги

Надеждно партньорство
Консултации
Решение на проблеми

Технически услуги

three clear beakers placed on tabletop

Reach

Reach

three clear beakers placed on tabletop

Contact us

office@synthesia.bg
062 600 314

Contacts

clear glass measuring cup on white table

Дистрибуция

Складиране
Обработване
Транспортиране

Дистрибуция

three clear beakers placed on tabletop

Разработване на мастила

Разработване на мастила

three clear beakers placed on tabletop

Лабораторни изследвания

Изследвания на полимери
Изследвания на печат
Анализи

Лабораторни изследвания

clear glass measuring cup on white table

Технически услуги

Надеждно партньорство
Консултации
Решение на проблеми

Технически услуги

three clear beakers placed on tabletop

Reach

Reach

three clear beakers placed on tabletop

Contact us

office@synthesia.bg
062 600 314

Contacts

Дистрибуция

Синтезия доставя материали със собствен транспорт и избрани карго компании до всяка точка в България. Стоките и материалите винаги се складират, обработват и транспортират съгласно изискванията и спецификата им. Винаги се стремим да организираме бърза и гъвкава доставка, защото клиентите ни разчитат на нас.

Разработване на мастила

Синтезия ООД смесва висококачествени мастила, посредством последна генерация смесителна система за водни и спиртни мастила. Завишения входящ контрол, постоянните проверки за качество и автоматизираната работа на системата позволява да предоставим на клиентите си постоянно качество за отлични резултати. Разкажете ни за цветовете, които искате да използвате и ние ще Ви ги доставим.

За оптимален резултат ни е нужна следната информация:

Проверете цвета по скалата на Пантон или ни изпратете мостра от продукта.
Типа на мастило – водно или спиртно
Печатната основа – препоръчваме да ни изпратите мостра, за да можем да предоставим точното мастило за конкретния проект.
Нужно ли е лакиране
Какъв е трансфера на мастило на Вашата печатна машина за този проект
Типа на печатната машина.
Скоростта на печат.

Лабораторни изследвания

Можем да проверим крайното изделие или да анализираме изделие на конкурент със следните тестове:

Analytical Testing
IR absorption
UV spectrometry
Spectrophtocolorimeter
Nitrogen analyser
Atomic absorption
DSC
TGA
HPLC – GC
Moisture – Volatile analysis
Microscopic analysis
Physical Testing
Viscosity
Ash mineral content
Pressure rise & dye build up
COP
Optical density
Sealing properties
Mechanical properties
Anti-Fog properties
Accelerated weathering
Antistatic properties

Полимери:

Определяне на цвета на съществуващи мастербачи и разработването на аналози.
Разработване на цветни мастербачи по каталози RAL или Pantone.

Печат:

Определяне на цвета и типа на съществуващи мастила и предоставяне на аналози
Разработване на мастила за флексо печат – спиртни и водни по каталози на Пантон

Анализ на:

Устойчивост на светлина.
Вискозитет.
Концентрация на пигмент.

Технически услуги

Нашата работа не е само да продаваме точните продукти за Вашите нужди. Синтезия е надежден партньор, с когото можете да се консултирате при разработване на нови производства и внедрявания. Ние можем също така да разрешим и текущите Ви проблеми в производствената дейност. Нашето ноу-хау сме придобили през годините в партньорство със световни производители.

Част от нещата, които можем да направим за Вас:

Да Ви препоръчаме рецепти за производство на широк набор от едно и много слойни филми.
Можем да Ви предложим нови структури за производство на фолиа в зависимост от приложението – агро фолиа, силажни фолиа и други.
Ние можем да Ви предложим рецепти за различни видове производство на пластмасови изделия
Можем да Ви предложим най-добрия лак, мастило или лепило за ламиниране за конкретен Ваш проект.

REACH

Уважаеми партньори,

На 18 декември 2006г. Европейският Парламент и ЕС с регламент No 1907/2006 прие нова система за Регистрацията, Оценката, Разрешаване и Ограничаване на производството, вноса и употребата на химични вещества в страните от ЕС наречена REACH (от Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). REACH напълно замества всички съществуващи директиви (Директиви 1999/45/ЕС, 793/93, 1488/94, 76/769/ЕЕС, 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС) за опасни химични вещества.

В основата си REACH задължава всеки производител/вносител на химикали, в количества над 1т. да ги регистрира, като подаде необходимата информация съгласно REACH до Европейската агенция за химикалите със седалище гр. Хелзинки, Финландия.

„Синтезия” ООД като доставчик на суровини за полимерната и полиграфска индустрия в България попада в обхвата на регламента REACH.

„Синтезия” ООД е „Потребител по веригата” (Downstream user) доколкото работи с водещи европейски производители на индустриални суровини. Нашите доставчици са декларирали мястото си във веригата и са поели ангажиментите по-пълното покриване на изискванията заложени в REACH.
Идентифицирайки се като „Потребител по веригата”, „Синтезия” ООД поема ангажимента да:
– Подава на потребителите по веригата и дистрибуторите информационни листове за безопасност за вещества и препарати съгласно чл.31 и Приложение II.
– Да изготвя и предоставя на потребителите по веригата и дистрибуторите информация за некласифицираните вещества, както се изисква по чл. 32.
– Да подава информация за всички необходими мерки за управление на риска.

„Синтезия” ООД ще продължи да комуникира интензивно с клиентите и доставчиците си за пълно покриване на изискванията заложени по REACH, не само в периода на предварителна регистрация, а също и в следващия период, до пълното въвеждане на REACH до 2018г.

en_USEnglish